Třídní schůzky 24. 4. 2024

Jan DrechslerDůležité, Informace pro studenty

Třídní schůzky se budou konat ve středu 24. dubna 2024 od 16:30 v učebnách školy.

V 16:00 bude zahájena schůzka Rady rodičů školy (RRŠ) ve sborovně.