podbijecka_jablonec

Exkurze na rekonstrukci tramvajové trati

Matěj MilýZe života školy

V úterý 12. 3. 2024 měli studenti 3. ročníku oboru Inženýrské stavby možnost vyslechnou přednášku pana Josefa Veselého (manažer rozvoje lidských zdrojů, fa PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.) a Ing. Michala Šobra (BIM Manažer, fa PRODIN a.s.). A následně pak opět navštívit stavbu: „Rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“.
Přednáška proběhla ve dvou blocích. První z nich byl věnován současnému trendu v projektování pozemních i dopravních staveb, kterým tzv. BIM bezesporu je. Přednášku vedl Ing. M. Šobr. BIM= Informační model budovy (stavby). Studenti byly seznámeni se základním významem této zkratky, s výhodami, které tento způsob projektování přináší. S jeho význame nejen při přípravě a výstavbě dané stavby, ale i po celou dobu její životnosti.
Druhý blok přednášky byl v podstatě úvodem pro navazují exkurzi na stavbu tramvajové tratě. Byl veden J. Veselým a jednalo se zejména o představení těžké kolejové mechanizace, která je v majetku fy Hrochostroj. Součástí přednášky bylo i představení holdingu ENTERIA a.s., do kterého fy PEDASTA a Hrochostroj patří. Studentům byla nabídnuta možnost spolupráce např. v podobě letních brigád.
Následoval přesun na místo exkurze. Tentokrát jsme se vydali na úsek tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou ležící mezi ulicemi Za Tratí a Nový Svět. Jedná se o jeden z posledních úseků, na kterém ještě probíhají stavební práce spojené s přerozchodováním trati. Co bylo hlavním cílem naší cesty byla dvoucestná strojní podbíječka Unimog UST 78-U, která na daném úseku pracovala. Podbíječka je stroj, který slouží ke zhutňování štěrku pod pražci a urovnání koleje do projektované polohy. Tento konkrétní je určen zejména na tramvajové tratě a je vybavena nejen železničním podvozkem ale i automobilovým. Tedy na místo stavby se dokáže dopravit po vlastní ose. Byla to jedinečná příležitost vidět tento stroj při práci.