GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Správce, „Střední průmyslová škola st​avební, Sokolovské náměstí 14, Liberec, příspěvková organizace“ jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „ GDPR“ k datu své účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů v členských státech EU, níže předkládáme kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů

Bc. Roman Šikola

telefon: 485 226 356
manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz