Školní poradenské pracoviště

Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem, nebo prostě potřebuješ pomoct, jsme tu pro tebe.
Image
Výchovný poradce, metodik prevence

Mgr. Michal Struna

michal_struna@stavlib.cz
605 425 641

Kabinet
žákovská knihovna, 3.NP, Appeltův dům

Konzultační hodiny
úterý 11:00-13:00, čtvrtek  12:00-14:00 nebo dle domluvy

Na škole nemáme školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Kromě výchovného poradce ve Školním poradenském pracovišti působí také:

Ing. Klára Tögelová

konzultace a zabezpečení v oblasti kariéry, zaměstnání a dalšího studia

Mgr. Matěj Milý

granty, projekty škol

Chceš si promluvit s někým mimo školu?

Zavolej na Linku bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz