Projekty školy

Informace o činnosti Stavebky v projektech pro školy.
Image

CZ.02.02.03/00/22_003/0003321

PROJEKT
Šablony III - Stavebka Liberec,
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Image

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
Realizace investice národního plánu obnovy - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Image

CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008498

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)

Cílem projektu je podpora některých intervencí, které byly naplánovány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Image

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.

Šablony SPŠ stavební Liberec

Image

Leonardo da Vinci

Image

TechUp – podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Image

Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory

Image

EU peníze středním školám

Image

Projekt Pospolu

Image

EDUgrant

Image

Proč si vybrat stavebku v Liberci?

Stavěj budoucnost skrze dovednosti a znalosti.
Přečti si důvody, proč právě naše škola