Exkurze Praha – Vinohrady a Holešovice

Matěj MilýZe života školy

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 se žáci třídy P2A zúčastnili exkurze na stavbu 2 bytových domů v Praze – Hagiboru a na rekonstrukci Průmyslového paláce.

Žáci si v dopoledních hodinách prohlédli celou stavbu bytových domů od suterénních garáží až po dokončené byty v horních podlažích s úchvatnými výhledy na Prahu. Zástupci firmy Syner žákům ukázali formou videí postup celé stavby od výkopů po dokončení hrubé stavby a zodpověděli všetečné dotazy. Exkurze měla přínos nejen z hlediska poznání technického řešení a zařízení staveb, ale i z pohledu poznávání nových trendů bydlení ve městech.

V odpoledních hodinách si žáci prohlédli stavbu Průmyslového paláce na Výstavišti v pražských Holešovicích, která byla postavena v roce 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy a v roce 2008 vyhořela. Žáci měli neopakovatelnou příležitost vidět jak technické zázemí – vzduchotechnické a teplovodní kanály, odvodnění, budoucí podzemní parkoviště a gastro provoz, ale i nově vyrobenou a opravenou ocelovou nosnou konstrukci, která bude částečně zakryta, aby vzhled odpovídal původnímu návrhu. Žáci se dozvěděli o restaurování poškozených vitráží, malovaných stropů i o způsobech nahrazování nenávratně poškozených konstrukcí novými tak, aby vyhovovaly požadavkům památkářů.

Obě exkurze byly pro naše žáky velmi zajímavé a přínosné.

K. Tögelová