Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Důležité termíny

Termín podání přihlášky

1. března 2023

Řádné termíny

13. a 14. dubna 2023

Náhradní termíny

10. a 11. května 2023
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Architektura a konstrukce pozemních staveb
36-47-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
60
Projektování a konstrukce dopravních staveb
36-47-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
 
 
 
 
 
 
 

Přijímací zkoušky

Protože se hlásíš na maturitní obor, skládáš jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Český jazyk

Čeká tě didaktický test z češtiny, ze kterého můžeš získat maximálně 50 bodů. Testová zadání z minulých let najdeš ZDE.

Matematika

Také z matematiky budeš psát didaktický test, ze kterého můžeš získat maximálně 50 bodů. Testová zadání z minulých let najdeš  TADY.

Další obecné informace najdeš na webu CERMAT nebo Facebooku jednotné přijímací zkoušky.

O tvém přijetí rozhodne bodový součet, který se skládá z výsledku jednotných přijímaček a průměru tvého prospěchu za poslední tři pololetí. Maximálně můžeš získat 1000 bodů, z toho 300 za vysvědčení a 700 za přijímačky. Podrobně rozepsaná kritéria si můžeš stáhnout zde.

Kritéria přijímaček

Jak na přijímačky

Přijímačky ve 4 krocích

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Jelikož se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 13. dubna nebo 14. dubna 2023. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 28. dubna 2023. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn v Aktualitách ZDE a na vývěsceu vchodu školy. Rozhodnutí v písemné podobě budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu přinést do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Pojď do toho

Podej přihlášku

Střední průmyslová škola
st​avební

Sokolovské náměstí 14
460 01 Liberec 1

sekretariat@stavlib.cz
+420 488 577 150
+420 725 492 806

Na co ještě čekáš?

Vyplň a odevzdej přihlášku, přijď na přijímačky a studuj na Stavebce Liberec!
Stáhni si přihlášku