Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Důležité termíny

Termín podání přihlášky

do 20. února 2024

Řádné termíny zkoušky

12. a 15. dubna 2024

Náhradní termíny zkoušky

29. a 30. dubna 2024
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Stavebnictví
36-47-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
90
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30

Přijímací zkoušky

Protože se hlásíš na maturitní obor, skládáš jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Český jazyk

Čeká tě didaktický test z češtiny, ze kterého můžeš získat maximálně 50 bodů. Testová zadání z minulých let najdeš ZDE.

Matematika

Také z matematiky budeš psát didaktický test, ze kterého můžeš získat maximálně 50 bodů. Testová zadání z minulých let najdeš  TADY.

Další obecné informace najdeš na webu prihlaskynastredni.cz nebo Facebooku jednotné přijímací zkoušky.

O tvém přijetí rozhodne bodový součet, který se skládá z výsledku jednotných přijímaček a průměru tvého prospěchu za poslední tři pololetí. Maximálně můžeš získat 1000 bodů, z toho 300 za vysvědčení a 700 za přijímačky. Podrobně rozepsaná kritéria si můžeš stáhnout zde.

Kritéria přijímaček

Jak na přijímačky

Přijímačky ve 3krocích

  • Podej přihlášku

    Nejpozději do 20. února musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Lékařskou prohlídku nepožadujeme.

  • Přijď na přijímací zkoušku

    Jelikož se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 12. dubna nebo 15. dubna 2024. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín.

  • Zveřejnění výsledků

    Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 15. května 2024. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn v Aktualitách ZDE a na vývěsce u vchodu školy. Rozhodnutí v písemné podobě budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

Pojď do toho

Podej přihlášku

Střední průmyslová škola
st​avební

Sokolovské náměstí 14
460 01 Liberec 1

sekretariat@stavlib.cz
+420 488 577 150
+420 725 492 806

Na co ještě čekáš?

Vyplň a odevzdej přihlášku, přijď na přijímačky a studuj na Stavebce Liberec!