Začátek školního roku 2023/2024

Jan DrechslerDůležité, Informace pro studenty

V pondělí 4. 9. 2023 přijdou žáci do budovy hlavním vchodem ze Sokolovského náměstí.
V průjezdu bude vyvěšeno aktuální rozmístění učeben pro školní rok 2023/2024.
Žáci se v pondělí nepřezouvají a jdou do svých kmenových učeben, kde bude od 8:00 třídnická hodina.
Ukončení třídnické hodiny se předpokládá kolem 10:00.

Od úterý 5. 9. 2023 se bude vyučovat podle rozvrhu (4. 9. – 8. 9. je „sudý týden“).
V úterý a všechny následující dny už budou chodit žáci pouze žákovským vchodem, budou se přezouvat a věci si budou ukládat do své šatní skříňky, která jim bude 4. září přidělena.