Maturita „Podzim 2023“

Jan DrechslerDůležité, Maturita

Informace pro přihlášené žáky k maturitní zkoušce

Profilové maturitní zkoušky ve zkušebním období „Podzim 2023“ se budou konat v následujících termínech:

  • 6. září 2023 – Písemná práce z anglického jazyka (od 8:00 v učebně J2)
  • 7. září 2023 – Praktická zkouška z odborných předmětů – STK (od 8:00 v učebně U2)
  • 8. září 2023 – Praktická zkouška z odborných předmětů – POS/DOS (od 8:00 v učebně V5)
  • 11. a 12. září 2023 – Ústní zkoušky (přesný rozpis bude zaslán přihlášeným žákům nejpozději 4. 9. 2023)