Třídní schůzky 22. 11. 2023

Jan DrechslerDůležité, Informace pro studenty

Třídní schůzky se budou konat ve středu 22. listopadu 2023 od 16:30 v učebnách školy.

V 16:00 bude zahájena schůzka Rady rodičů školy (RRŠ) ve sborovně.