Exkurze Vrdy a Kutná Hora 2023

jaromir_ruzickaZe života školy

Ve středu 4. října se v časných ranních hodinách sešli před školou studenti tříd P4A a MP4 aby společně s pedagogickým doprovodem nastoupili do přistaveného autobusu a vyrazili do přibližně 150 kilometrů vzdálené malé obce Vrdy, ve které se nachází mimo jiné firma Goldbeck Prefabeton s.r.o. Právě její návštěva byla prvním cílem této celodenní akce. Firma se zaměřuje na projektování staveb rodinných a parkovacích domů a průmyslových hal. Kromě toho zde vyrábí železobetonové konstrukční prvky, které následně na stavbě montuje.
Po cca tři hodiny trvající návštěvě firmy se studenti přemístili do nedaleké Kutné Hory, kde si prohlídli historické jádro města. Za zmínku stojí, že městská památková rezervace je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Třetím bodem exkurze byla návštěva Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře. Současný pivovar byl původně tvrzí Lorec. Tu nechal v roce 1573 Václav Dačický z Heslova přestavět na nový pivovar. Počátek 21. století byl pro pivovar smutný – v důsledku konkurenčních bojů došlo téměř k jeho likvidaci. Naštěstí se v roce 2016 dostal do soukromých rukou a došlo k jeho znovuzrození a tak mohli naši studenti vidět i proces stavební obnovy této budovy a dověděli se i zajímavosti o výrobě piva a protože jsou již plnoletí, tak mohli i v mírném množství produkty tohoto pivovaru ochutnat.

GALERIE JE ZDE