Přihláška k maturitní zkoušce na jaro 2023

Vedení školyDůležité, Maturita

Bylo zahájeno přihlašování k maturitní zkoušce na jaro 2023.

Zájemci o konání opravné zkoušky, přijďte vyplnit a potvrdit přihlášku do kanceláře školy.

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy je 1. 12. 2022.

(Žáci, kteří jsou aktuálně ve 4. ročníku, vyplní přihlášku při třídnické hodině.)