Třídní schůzky 23. 11. 2022

Vedení školyDůležité, Informace pro studenty

Třídní schůzky se budou konat ve středu 23. 11. 2022 od 16:30 v učebnách školy.

V 16:00 bude zahájena schůzka Rady rodičů školy (RRŠ) ve sborovně.