Sponzorský dar od firmy VHS Stavby a.s.

Matěj MilýZe života školy

Firma VHS Stavby se zabývá realizací vodojemů, úpraven vody, vodovodů, protipovodňových opatření, kanalizací, čistíren odpadních vod v Libereckém kraji. VHS Stavby se rozhodly motivovat naše žáky ze zaměření dopravní a inženýrské stavby prospěchovým stipendiem za 1.pololetí školního roku 2023/24 k většímu zájmu o obor.

Kritéria byla nastavena pro studijní průměr do 1,5 – 5000 Kč, do 1,8 – 3000Kč. Finanční dar obdrželo 12 žáků třídy D1 a 3 žáci třídy I3.

Obor dopravní a vodohospodářské stavby je velmi zajímavý a perspektivní. Bohužel se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, což si uvědomují stavební firmy i naše škola, a snaží se to společně změnit.