Hala roku junior 2023

Jan DrechslerZe života školy

V pátek 21. dubna 2023 se uskutečnil další ročník již legendární soutěže pro středoškoláky Hala roku Junior. Soutěž je pořádána FSv ČVUT už od roku 2007. Letos se soutěže za naši školu zúčastnily tři skupiny žáků.

  1. skupina – Šimon Havlíček, Matěj Kašpar, Jan Lunga (třída P4.B)
  2. skupina – Lenka Hejkalová, Karolína Jurášová, Tina Malíková (třída P4.B)
  3. skupina – Viktorie Dušková, Kateřina Najmanová, Iva Počekajlová (třída P2.B)

Konkurence byla velká, celkově se účastnilo 40 týmů z 19 měst ČR. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Obou kategorií se účastnil jen náš tým č.1, další dvě skupiny bojovaly jen v kategorii B.

Kategorie A – zatěžování modelů přivezených z domova.
Kategorie B – zatěžování modelů vytvořených přímo na fakultě

V obou kategoriích se hodnotila efektivita modelu, tj. poměr přeneseného zatížení a vlastní tíhy modelu.

Naši žáci Šimon Havlíček, Matěj Kašpar a Jan Lunga se ve velké konkurenci neztratili a uspěli v obou kategoriích. V kategorii A se umístili na čtvrtém místě, v kategorii B na třetím místě. V této kategorii B neznali předem zadání ani materiál pro model, na jeho sestavení měli navíc jen přesně daný čas. Tím je jejich umístění cennější.
Soutěž podporovala řada sponzorů, kteří oceňovali jednotlivé modely, aniž by znali autory. Naši kluci navíc vyhráli i cenu generálního partnera soutěže, firmy HOCHTIEF CZ a. s.

Celkové umístění zbylých dvou týmů neznáme, neboť zatím nebyly zveřejněny celkové výsledky.

Protože se jedná o maturanty, byla tato soutěž jejich poslední. Snad se najdou v příštím roce stejně šikovní pokračovatelé.