Kontakty na zaměstnance

Kontakt_stavlib_web
Titul
Příjmení, jméno
E-mail
Pozice
Ing.
ANSORGE Petr

Ing.
BOBEK Vladimír

Mgr.
BÜCHLEROVÁ Elena

Mgr.
CIKL Radek
ředitel školy
Ing.
ČERMÁK Felix
třídní učitel P3A
Ing.
DRAPÁK Michal

Ing.
DRECHSLER Jan
zástupce ředitele školy
Ing.
EGER Emil

Ing.
HALAMOVÁ Romana

Ing.
HEIDRICHOVÁ Lenka

Ing.
HORÁČEK Stanislav
třídní učitel P1C

HRADCOVÁ Lenka
učetní
Ing.
JANATA Jaroslav
třídní učitel P3B
Ing. arch.
JERMANOVÁ Michaela


JIRÁSKO Milan

Mgr.
KOBR Jan
třídní učitel MP3
Ing.
KRAČMAR Miroslav
třídní učitel P2B
Ing. CSc.
KRAČMAROVÁ Alena

Ing.
KROBOTOVÁ Ivana

Ing.
KUTHANOVÁ Miloslava

Dr. Des.
LENGIEWICZ Adam

Ing.
MADĚROVÁ TUČKOVÁ Jana

Ing.
MAYER Stanislav

Mgr.
MILÝ Matěj

Ing.
MIZERA Roman
třídní učitel P2A
Mgr.
MÜLLER Martin

Mgr.
NEJEDLÝ Petr

PaeDr.
POČEROVÁ Lenka
třídní učitel P4A
Mgr.
RAKUŠANOVÁ Vlasta

RNDr. Ph.D.
ROUČKOVÁ Blanka

RNDr.
RŮŽIČKA Jaromír
třídní učitel P1B
Ing. arch.
ŘÍHOVÁ Michaela

Ing.
SCHEJBAL Petr
třídní učitel MI4
Mgr.
STRUNA Michal
výchovný poradce

ŠRŮTEK Vítězslav
třídní učitel P2C
Mgr.
ŠTĚPÁNEK Jan
třídní učitel I2
Mgr.
ŠVECOVÁ Tereza
hospodářka
Ing.
TÖGELOVÁ Klára
třídní učitel P1A
Ing.
VITOUŠ Karel
třídní učitel P4C
RNDr.
ZELENÁ Eva
třídní učitel P4B