Třídní schůzky rodičů 1. ročníků 2022/2023

Vedení školyDůležité, Informace pro studenty

Vážení,

děkujeme za Vaši volbu studia na naší škole a současně blahopřejeme k přijetí ke studiu na Střední průmyslové škole stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvkové organizaci.

Na základě Vašeho potvrzení studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku Vás srdečně zveme na schůzku rodičů a zákonných zástupců žáků prvních ročníků, která se uskuteční

 

15. června 2022 od 16.00 hodin

v budově školy  – vchod z Větrné uličky za Valdštejnskými domky.

 

Na schůzce budete seznámeni s třídním učitelem, informováni o náležitostech a organizaci studia v naší škole a doplníte nám informace k osobě Vaší dcery / Vašeho syna.

Budete také moci odevzdat žádost o vydání studentské karty ISIC (viz. příloha), která kromě jiného slouží žákům jako čip pro vstup do budovy školy. V případě zájmu
o co nejrychlejší vystavení této karty si na schůzku, prosím, přineste 1 ks průkazového fota žáka / žákyně a částku 350,00 Kč.

 

S přáním úspěšného zahájení středoškolského studia Vašeho potomka

Mgr. Radek Cikl
ředitel školy