Nařízení ředitele školy č. 3/2022/2023

Vedení školyDůležité, Informace pro studenty

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky školy volno dne:

18. 11. 2022

Vyučující budou v tento den čerpat studijní volno v rámci sebevzdělávání, popř. zůstatkovou dovolenou za rok 2022. V odůvodněných případech a po předchozí dohodě s ředitelem školy bude u zaměstnanců školy akceptována pracovní povinnost.

 

V Liberci, dne 7. 11 2022