Vyhlášení stávky

Jan ŠtěpánekDůležité, Informace pro studenty

Převážná většina pracovníků Stavebky se připojuje ke stávce vyhlášené na 27. 11. 2023. stávka bude mít celodenní charakter.

Důvody stávky jsou:

Nesouhlas se snižováním maximálního počtu vyučovaných hodin (PHmax) o 15 % u maturitních oborů, což zapříčiní snížení kvality výuky a zhoršení bezpečnosti v odborných předmětech.

Nesouhlas se snižováním počtů a platů nepedagogických pracovníků ve školství.

Nesouhlas s nedodržením uzákoněné výše platů pedagogů na 130 % průměrného platu.

Nesouhlas se snížením odvodů na sociální fond z 2 % na 1 %.

Vzhledem k tomu, že stávka ve škole bude celodenní a připojuje se k ní většina vyučujících, ředitel školy rozhodl, že podle §164 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění přeruší na uvedený den stávky vzdělávání z důvodu nemožnosti zabezpečit výuku.