Rozpis maturit

Jan DrechslerDůležité, Maturita

V jarním zkušebním období 2023 budou žáci jednotlivých tříd maturovat následovně:

Třída P4.A:
PZOP-POS 9. 5. 2023 v učebně V5 od 8:00
PZOP-STK 11. 5. 2023 v učebnách 3302 a 3204 od 8:00
Ústní maturity 29. 5. – 31. 5. 2023 v učebně 3302

Třída P4.B:
PZOP-POS 10. 5. 2023 v učebně V5 od 8:00
PZOP-STK 11. 5. 2023 v učebnách 3303 a 3204 od 8:00
Ústní maturity 29. 5. – 31. 5. 2023 v učebně 3303

Třída P4.C:
PZOP-POS 10. 5. 2023 v učebnách V1 a V2 od 8:00
PZOP-STK 11. 5. 2023 v učebnách 3203 a 3204 od 8:00
Ústní maturity 22. 5. – 24. 5. 2023 v učebně 3302

Třída MI4.:
Ústní maturity 22. 5. – 24. 5. 2023 v učebně 3303
Skupina M:
PZOP-POS 9. 5. 2023 v učebně V5 od 8:00
PZOP-STK 12. 5. 2023 v učebně 3302 od 8:00
Skupina I:
PZOP-DOS 9. 5. 2023 v učebně V4 od 8:00
PZOP-STK 12. 5. 2023 v učebně 3303 od 8:00

Vysvětlení zkratek:
PZOP = Praktická zkouška z odborných předmětů
POS = Pozemní stavitelství
DOS = Dopravní stavitelství
STK = Stavební konstrukce