Přihlašování k maturitní zkoušce na jaro 2024

Jan DrechslerDůležité, Maturita

Bylo zahájeno přihlašování k maturitní zkoušce na zkušební období jaro 2024.

Zájemci o konání maturitní zkoušky (opravné / v náhradním termínu), přijďte vyplnit a potvrdit přihlášku do kanceláře školy.

Poslední možný termín pro podání přihlášky je 1. prosince 2023!

(Žáci, kteří jsou aktuálně ve 4. ročníku, vyplní přihlášku ve škole při třídnické hodině.)