Přijímací řízení 2023/2024 – přihlášky ke studiu

Tereza ŠvecováAktuality, Důležité

Přihlášky ke studiu můžete do školy doručit následujícím způsobem:

  1. Zaslat doporučenou poštou
  2. Vhodit do schránky u hlavního vstupu do školy
  3. Odevzdat osobně na sekretariátu školy:  v době jarních prázdnin pondělí-čtvrtek 8:00 – 13:00, v následujícím týdnu denně 7:30 – 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Potvrzení lékařské způsobilosti NEPOŽADUJEME.