Základní informace

Název školy: Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Sídlo školy: Střední průmyslová škola stavební, Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1
Adresa: Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1
Datová schránka: dxwk825
Právní forma: Státní školské zařízení s právní subjektivitou
IZO 000 082 139
IČO 46 747 982
Identifikátor školy 600 010 562
Zřizovatel školy: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Ředitel školy: od 1.7.2013 Mgr. Radek Cikl

Škola poskytuje 4leté denní studium, ukončené maturitní zkouškou.

Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení: od 1.9.1996 rozhodnutím č.j. 11 298/96-60-04 MŠMT ze dne 28.6.1996

+ Změna z 5.3.1997 pod č.j. 30885/96-60 zařazení oboru 36-46-6 Stavebnictví

+ Změna ze 7.1.1999, č.j. 10474/99 – 21 + Dodatek č.2 ze 14.1.1999, č.j. 11505/99-21

+ Změna zřizovatele školy k 1.4.2001 – Liberecký kraj, zřizovací listina č.j. SH-1027/01 z 25.6.2001

+ Zřizovací listina č.j. SH-1996/01 + Příloha č.1 č.j. SH-1996/01 ze dne 16.11.2001

+ Protokol o provedení změny č.j. 11 752/2003-21

+ Zřizovací listina č.j. ZL-71/03-Š ze dne 6.6.2003

+ Zřizovací listina č.j. ZL-4/004-Š ze dne 19.1.2004

+ Zřizovací listina č.j. Zl-6/08-Š ze dne 29.4.2008.

Škola byla zařazena do rejstříku škol dne 1. ledna 2005

Kapacita školy

plánovaná maximální kapacita  435 žáků