Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.
Zjisti, co tě čeká

Důležité termíny

Termín podání přihlášky

1. března 2023

text

Řádné termíny

13. a 14. dubna 2023

Náhradní termíny

10. a 11. května 2023
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Architektura a konstrukce pozemních staveb
36-47-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
Projektování a konstrukce dopravních staveb
36-47-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30

Přijímací zkoušky

Protože se hlásíš na maturitní obor, skládáš jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Český jazyk

Čeká tě didaktický test z češtiny, ze kterého můžeš získat maximálně 50 bodů. Testová zadání z minulých let najdeš ZDE.

Matematika

Také z matematiky budeš psát didaktický test, ze kterého můžeš získat maximálně 50 bodů. Testová zadání z minulých let najdeš  TADY.

Další informace najdeš na webu CERMAT nebo Facebooku jednotné přijímací zkoušky.

O tvém přijetí rozhodne bodový součet, který se skládá z výsledku jednotných přijímaček a průměru tvého prospěchu za poslední dvě pololetí na vysvědčení. Maximálně můžeš získat 1000 bodů, z toho 300 za vysvědčení a 700 za přijímačky. Podrobně rozepsaná kritéria si můžeš stáhnout zde.

Kritéria přijímaček

Jak na přijímačky

Přijímačky ve 4 krocích

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Jelikož se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 13. dubna nebo 14. dubna 2023. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 30. dubna 2023. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn v Aktualitách ZDE. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu přinést do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tedy do 10. května). Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Na co ještě čekáš?

Vyplň a odevzdej přihlášku, přijď na přijímačky a studuj na Stavebce Liberec!
Stáhni si přihlášku