Projekty

 

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum vIQLANDII.
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008498
Cílem projektu je podpora některých intervencí, které byly naplánovány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I
Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Šablony SPŠ stavební Liberec
projekt_techup TechUp – podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
projekt_leonardo Leonardo da Vinci
projekt_pospolu Pospolu
EU peníze středním školám
Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory