Přijímací řízení 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

pro zájemce o studium oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (4-leté denní studium s maturitou)

a

pro zájemce o studium oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (4-leté denní studium s maturitou)

Ředitel školy vyhlašuje

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace 2. kolo přijímacího řízení.

Ve 2. kole přijímacího řízení předpokládáme přijetí počtu 14 uchazečů pro naplnění předpokládaného stavu tříd 1. ročníku – obor Geodézie a katastr nemovitostí a 9 uchazečů pro naplnění předpokládaného stavu tříd 1. ročníku – obor Stavebnictví.

Řádně vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) doručte naší škole

průběžně do 31.5.2018, 11.00 hod.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 1.6.2018.

Jednotná kritéria:

Pro sestavení pořadí pro přijetí uchazeče vycházíme z údajů uvedených ve Vaší přihlášce, ve výstupním hodnocení. Rozhodující jsou tyto údaje:

 1. Průměrný prospěch 1. pololetí 8. třídy – P18
 2. Průměrný prospěch 2. pololetí 8. třídy – P28
 3. Průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy – P19

Stanovení pořadí uchazečů:

 • Ze tří hodnot průměrného prospěchu je vypočítán „průměr průměrů“ – tím je eliminován případný neúspěch v celkovém výsledku za jednotlivá pololetí, např. z důvodu delší nemoci.
 • Hodnota „průměru průměrů“ je následně seřazena vzestupně – tím je stanoveno pořadí.

V Liberci 28.4.2018

                                                                                                                                                Mgr. Radek Cikl

                                                                                                                                                       ředitel školy


Důležité termíny

 • 1. března 2018 – poslední termín pro odevzdání přihlášek ze strany uchazečů
 • 12. dubna 2018 – 1. termín jednotné přijímací zkoušky 
 • 16. dubna 2018 – 2. termín jednotné přijímací zkoušky
 • 16. května 2018 – Poslední termín pro odevzdání zápisových lístků v 1. kole přijímacího řízení

Termíny pro “Dny otevřených dveří”

 • 6.12.2017 v 7:00-17:00
 • 14.2.2018 v 14:00-17:00
 • 17.2.2018 v 9:00-13:00

Otevírané obory pro 2018/2019

 • Stavebnictví – 3 třídy, 90 žáků
  • Architektura a konstrukce pozemních staveb , informace o studiu zde
  • Inženýrské stavby, informace o studiu zde
 • Geodézie a katastr nemovitostí – 1 třída, 30 žáků, informace o studiu zde
PR_2018_kriteria