Management ve stavebnictví

Základem studia je podobně jako u dalších zaměření maturitní obor stavebnictví směřující ke znalosti pozemního stavitelství. Vzdělávací program se však ve vyšších ročnících bude více profilovat na řídící dovednosti absolventa. Součástí studia jsou základy obecné a stavební ekonomiky, řízení stavební výroby a stavební provoz. Žáci se budou více orientovat rovněž na rozpočtování a přípravu staveb, stejně jako na úkoly budoucího investora. Postupně bude do studia zařazovány informace o Building information management (BIM). Studium svým zaměřením cíleně připravuje budoucí absolventy k výkonu funkce řídícího stavebního technika, ale také je připravuje pro další studium na stavebních fakultách vysokých škol.

svp_management