CJL

Žák vybírá 20 literárních děl

  1. Světová a česká literatura do konce 18. století     – min. 2 díla
  2. Světová a česká literatura 19. století                     – min. 3 díla
  3. Světová literatura 20. a 21. století                         – min. 4 díla
  4. Česká literatura 20. a 21. století                            – min. 5 děl
  5. Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie, drama.
  6. Od jednoho autora maximálně dvě literární díla

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Seznam četby ke stažení zde

CJL_seznam-cetby_2022-2023

Materiály ke stažení zde – školní moodle