Pozvánky k JPZ

Tereza Švecová Aktuality, Důležité

Dne 17. 3. 2023 byly poštou na jméno a adresu zákonného zástupce  uvedeného v přihlášce rozeslány pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám. Po obdržení si, prosím, zkontrolujte veškeré údaje a v případě nesrovnalostí kontaktujte obratem sekretariát …