Aktuální informace pro maturanty 2019/2020

Harmonogramy

I4 – ústní zkouška JARO 2020 – ke stažení ZDE

P4A – ústní zkouška JARO 2020 – ke stažení ZDE

P4B – ústní zkouška JARO 2020 – ke stažení ZDE

a) Společná část maturitní zkoušky:

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo cizí jazyk (AJ)

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky (Mat, Cj).

b) Profilová(školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, dle studovaného oboru a zaměření :

Stavebnictví

1. zkouška: Pozemní stavitelství / Dopravní stavitelství
2. zkouška: Stavební konstrukce
3. zkouška: Praktická zkouška z odborných předmětů

(V rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky může žák konat zkoušku Matematika+).

Písemná práce z českého jazyka a literatury Duben 2020
Jarní

termín

 Didaktické testy a písemné práce maturitní zkoušky 1.-3.6. 2020
 Praktická zkouška z odborných předmětů P4.A+I4.+P4.B 4.-5.6. 2020
 Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části  P4A+I4 10.6.-12.6.2020
 Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části P4.B 15.6.-18.6.2020

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy do:

1.prosince pro jarní zkušební období, 25. července pro podzimní zkušební období.

Pro absolvování maturitní zkoušky je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve dvou dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce a didaktickém testu). Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu maturitní zkoušky, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek společné části MZ opravuje jen dílčí zkoušku daného předmětu.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají. V případě nepovinných zkoušek lze opravnou zkoušku nahradit složením tzv. jednotlivé zkoušky. Termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy. Náhradní a opravné zkoušky se konají v měsíci září (společná i profilová část maturitní zkoušky) následujícího školního roku.

Povolené pomůcky pro didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky:

Na všechny zkoušky: černá nebo modrá propisovací tužka (škola nezajišťuje)
ANJ (písemná práce): v učebně budou připraveny pro každého žáka slovníky bez přílohy,

věnované písemnému projevu

CJL (písemná práce): Pravidla českého pravopisu (škola nezajišťuje)
Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby, kalkulátor bez grafického režimu (škola nezajišťuje)