Workshop stavebních firem 2022

V úterý 22. 11. 2022 se v prostorách tělocvičny naší průmyslové školy uskutečnil první ročník akce Workshop stavebních a projekčních firem.

Na akci se studentům představily nejvýznamnější firmy z oboru stavebnictví, které působí v Libereckém a Středočeském kraji, konkrétně: EUROVIA CS, a.s., STRABAG, a.s., VALBEK-EU, a.s., BREX spol.s.r.o., SYNER GROUP, a.s., VHS stavby, a.s., GOLDBCK Bau s.r.o., S & M silnice a mosty, a.s., CR GROUP, a.s., XELLA CZ a STATIKA projekční kancelář, s.r.o..

Workshopu se postupně zúčastnily všechny ročníky školy. Nižší ročníky se zajímaly především o možnosti uplatnění po ukončení studia na naší škole, na možnosti brigád a odborných praxí a o zaměření jednotlivých firem. Studenti vyšších ročníků se dále zajímali o možnosti dlouhodobější spolupráce, možnost stipendijních programů při studiu na vysokých školách a o konkrétní pracovní nabídky jednotlivých firem.

Firmy si pro studenty připravily spoustu zajímavých prezentací, praktických ukázek,  informačních letáků  a praktických dárků a především odpovědi na všetečné dotazy.

Děkujeme tímto zúčastněným firmám za účast, ochotu, vlídnost a vyjádřené kladné hodnocení celé akce. Dále děkujeme za podporu ČKAIT, ČSSI a SPS. Těšíme se na setkání při dalším ročníku Workshopu v roce 2024.