Částečné zatmění Slunce 25. 10. 2022

Od 11.30 hodin měli naši žáci a učitelé, pod vedením Felixe Čermáka, možnost sledovat letošní zatmění naší hvězdy. Měsíc zakryl v maximální fázi plochu slunečního kotouče ze 43 %.

K dispozici jsme měli v areálu školy 200 mm zrcadlový dalekohled Newtonovy konstrukce, čočkový 80 mm dalekohled a větší množství speciálních slunečních filtrů, upravených do kartonových rámečků.

První polovinu sledování narušila velká oblačnost a prakticky jsme lovili okamžiky, kdy se dal úkaz sledovat. Malou výhodou bylo, že přechodně zmenšená oblačnost fungovala jako dostatečný filtr pro odstínění slunečního záření a oblohu bylo možné sledovat pouhýma očima. Přesto jsme s pocitem zklamání pozorovali zejména Ještědský hřeben, který se celou dobu utápěl ve slunečních paprscích. Poslední půlhodina zatmění ale poskytla excelentní podmínky pro sledování, takže všichni zájemci si zatmění prohlédli dalekohledem, pomocí projekce na papír a slunečními filtry.
Sledování zaznamenal Martin Müller fotoaparátem a jeho snímky jsou zde k dispozici.