Odborná exkurze do firmy BAUMIT

Dne 20. 10. 2022 se uskutečnila odborná exkurze do firmy BAUMIT. Firma sídlí v Brandýse nad Labem a je jednou z největších firem v ČR zabývajících se výrobou a vývojem omítek fasádních i vnitřních, zateplovacích systémů, renovacemi omítek, výrobou potěrů aj.
Exkurze se zúčastnilo celkem 47 žáků a 5 učitelů odborných předmětů. Žáci byli vybráni z jednotlivých tříd, kritériem byl jednak prospěch a jednak zájem o nové technologie. Po úvodní přednášce, kde byli seznámeni s vizemi firmy, s výrobky a s jejich použitím, se žáci rozdělili do čtyř skupin. Jednotlivé skupiny se postupně vystřídaly na čtyřech stanovištích.
V praktické části jsme postupně navštívili výrobu omítkových směsí a viděli ukázku nanášení různých typů omítek.
Dále si žáci i učitelé mohli pomocí digitálních technologií vyzkoušet postup zateplení objektu. Součástí programu byla i panelová diskuze, kde naši průvodci odpovídali na četné dotazy žáků.
Na závěr proběhla soutěž o věcné ceny. Pro všechny bylo připraveno i pohoštění.

Chtěla bych poděkovat panu Vladimíru Francovi a jeho kolegům za perfektně připravené setkání, které bylo dobrým startem pro budoucí spolupráci mezi firmou BAUMIT a naší školou.