Exkurze třídy MI4

Nejdříve jsme navštívili výrobní závod Wienerberger v Řepově, kde se specializují na výrobu keramických stropních vložek a překladů pro cihelné systémy. Dále jsme se přesunuli do firmy Hans Prefa v Lysé nad Labem, kde vyrábějí předpjaté stropní panely, prvky železobetonových skeletů a železobetonové jímky. V Lysé jsme si prohlédli také silniční most Bohumila Hrabala. Přejeli jsme do Čelákovic, kde jsme si prohlédli visutou a zavěšenou konstrukci lávek pro pěší, zdymadlo a rybí přechod. Druhý den byl na programu Štěpánský most v Obříství pro silniční dopravu, dále jsme vystoupali na Říp a prohlédli si rotundu svatého Jiří a Vojtěcha. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou historického centra Mělníku.