Nařízení ředitele školy č. 1/2022/2023

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky školy volno ve dnech:

29. a 30. 9. 2022

Učitelé se v těchto dnech zúčastní tematického zájezdu se stavebně – historickým zaměřením.

 

 

 

V Liberci, dne 9. září 2022

 

 

 

                                                                                               Mgr. Radek Cikl v.r.
ředitel školy