Výsledky přijímacího řízení 2022

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde nebo vložené níže níže. Jednotliví uchazeči jsou označeni ID žáka, to je shodné s registračním číslem přihlášky, které naleznete v pravém horním rohu Pozvánky ke konání jednotných testů zde

Pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nebudou zasílána poštou ani předávána osobně (pouze na vyžádání).

V případě přijetí je nutné potvrdit nástup do školy odevzdáním vyplněného Zápisového lístku. Ten musí být škole odevzdán nejpozději deset pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tzn. do 12. 5. 2022 včetně. Zápisový lístek můžete buď zaslat doporučeně poštou, odevzdat osobně v sekretariátu školy, popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy (vzor vyplněného ZL naleznete zde).

Pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno v sekretariátu školy v pátek 29.4.2022 do 14:00; 2.5. a 3.5.2022 od 7:00 do 17:00, poté bude odesláno poštou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vyplněný formulář pro odvolání (naleznete zde) odevzdejte v sekretariátu školy, popř. zašlete doporučeně na adresu SPŠ stavební, Sokolovské nám. 14, 460 01 Liberec 1.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. číslo 488 577 150, vše rádi zodpovíme.

vysl-ID-poradi