Mezinárodní projekt pro zdokonalení odborné praxe

Ve dnech 13. až 17. prosince hostila Střední průmyslová škola stavební v Liberci projekt na téma Zdokonalení dovedností žáků v oblasti ekonomické odborné praxe. Projekt zastřešila partnerská škola Liceul Tehnic z rumunského města Buzau a byl financovaný prostřednictvím fondů EHP a Norska. V rámci týdenního programu dvanáct účastníků programu vyhodnotilo strukturu a rozdílnosti vzdělávacích plánu a navrhlo možné změny, které by vedly k zvýšení efektivity vzdělávacího procesu v odborném výcviku. Součástí projektu byla také návštěva a prezentace partnerů školy, kteří žákům poskytují uplatnění při souvislé odborné praxi. Tímto bychom rádi poděkovali Krajskému úřadu Libereckého kraje, Kanceláři architekta města Liberec a společnosti Syner za zprostředkování těchto návštěv.