Informace pro uchazeče o obor Geodézie a katastr nemovitostí

Milí uchazeči z 9. tříd, vážení rodiče,

 

ačkoliv jsme předpokládali ve školním roce 2022/2023 v prvním ročníku otevření jedné třídy oboru č. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, musíme se z důvodu dlouhodobé nemoci v našem pedagogickém sboru tohoto záměru vzdát. Je nám líto, že v následujícím školním roce nemůžeme vyhovět zájemcům o zmíněné studium.

Ve školním roce 2022/2023 však počítáme s otevřením dvou tříd oboru 36-47-M/01 Stavebnictví – zaměření Architektura a konstrukce pozemních staveb a jedné třídy stejného oboru v zaměření Inženýrské stavby.

Milí uchazeči, vážení rodiče, jste srdečně vítáni.

Mgr. Radek Cikl v.r.

ředitel školy