Dny otevřených dveří v lednu 2022

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy na další „Dny otevřených dveří“, které se budou konat:

  • ve středu 12. ledna 2022 od 14:00 do 17:00
  • v sobotu 15. ledna 2022 od 9:00 do 13:00

Při prohlídce učeben, odborných učeben (ICT,  rýsovny), laboratoře, dílen nebo tělocvičny budete informováni o vyučovaných oborech a předmětech, o přijímacím řízení, uplatnění absolventů, zájmových kroužcích apod.

Prosíme účastníky o dodržení platných protiepidemických opatření (nasazený respirátor/rouška).