Přihláška k opravné maturitní zkoušce v jarním termínu „MZ2022“

Probíhá přihlašování k maturitní zkoušce na jaro 2022.

Zájemci o opravný termín, přijďte vyplnit a potvrdit přihlášku do kanceláře školy.

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy je 1. 12. 2021!