Exkurze ve firmě Rigips

Dne 21. 10. 2021 se žáci tříd P4A a P3A zúčastnili odborné exkurze ve výrobním závodě Rigips na výrobu sádrokartonových desek v Horních Počaplech. Žáci se seznámili s výrobním sortimentem závodu a s vlastnostmi jednotlivých sádrokartonových desek, prohlédli si výrobní linku a celý proces výroby a kontroly kvality desek a zúčastnili se tzv. „Školy suché výstavby“. Žáci si ve skupinách po 3-5 žácích vyzkoušeli sami postavit sádrokartonovou příčku, naučili se některé praktické grify a pravidla, která jim v praxi umožní sádrokartonové konstrukce provádět správně a efektivněji. Exkurze byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Děkujeme firmě Rigips za tuto praktickou zkušenost.