Nařízení ředitele školy č. 3/2021/2022

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky školy volno ve dnech

 

25.10. a 26.10.2021

 

Prodloužení víkendu s návazností na podzimní prázdniny a státní svátek povede
k získání času na útlum epidemie Covid-19.

Učitelé se v těchto dnech zúčastní tematického zájezdu se stavebně –historickým zaměřením.

 

 

 

V Liberci, dne 19. října 2021

 

 

 

                                                                                               Mgr. Radek Cikl v.r.
ředitel školy