Exkurze P2A a P3B na Litoměřicku

Dne 7. 10. 2021 se naše škola se třídami P2A a P3B zúčastnila exkurze do výrobních podniků na Litoměřicku.

První exkurze ve firmě Lafarge Cement, a.s v Čížkovicích proběhla v rámci projektového dne mimo školu za vedení odborníků z praxe.

V rámci přednášky jsme byli seznámeni s historií firmy, náplni její výroby a profilovými druhy vyráběného cementu. Odborník z praxe nás seznámil i s hlavními částmi jejich technologie výroby cementu.

Na závěr uspořádala firma test vědomostí a vítězné družstvo obdrželo malý dárek. Poté jsme byli provedeni hlavními částmi firmy, kde jsme fyzicky zhlédli postupně zpracování vápence, jeho úpravu, vypálení ve válcové peci až po konečnou výrobu a expedici cementu.

Druhá exkurze proběhla ve firmě CS Beton ve Velkých Žernosekách. Firma vyrábí zboží z betonu jehož součástí je cement z firmy Lafarge Cement. Zabývá zejména výrobou betonových prvků na komunikace.

Zaměstnanci firmy nám předvedli výrobu od mísení betonu, přes formování výrobků, sušení až po konečné balení, skladování a expedici. Součástí byla ukázka řídících center jednotlivých částí výroby.

Prohlédli jsme si také výstavní skříň firmy – Park inspirace, který slouží k reklamě a obchodním jednáním se zákazníky.

Z obou exkurzí jsme pořídili několik fotografií, které vám jsou k dispozici.