1. místo v rámci Evropského dne jazyků

V rámci Evropského dne jazyků jsme se v pátek 24.9. zúčastnili speciálního programu v Krajské vědecké knihovně, který připravilo pro studenty Eurocentrum Liberec.

Čekaly na nás čtyři zajímavé aktivity, do kterých byli studenti zapojeni. Nejprve jsme byli seznámeni s tím, jak se tvoří dabing a měli jsme možnost si to i vyzkoušet. Dva naši odvážlivci si mohli předabovat kousek z animovaného filmu Shrek a zjistit tak, že to není vůbec lehká disciplína.

Dále jsme se seznámili se znakovou řečí jako jiným prostředkem komunikace a pár znakových slov jsme se i naučili. Následovala aktivita s názvem „speakdating“, kde jsme ve skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště, která byla zaměřena na určitý jazyk zastoupený rodilým mluvčím. Měli jsme možnost seznámit se se slovenštinou, polštinou, němčinou i angličtinou.  Poslední část akce byla věnována soutěži Riskuj, která byla zaměřena na téma jazyků v rámci Evropské Unie. Odtud jsme odcházeli obohaceni novými informacemi a čokoládou, kterou si vysoutěžil jeden z týmů 😊

Před zahájením celého programu byla vyhlášena soutěž o nejlepší komiks na téma : Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. V rámci hodin angličtiny jsme komiksy vytvořili a některé z nich do soutěže odevzdali. A pozor!!! Máme první místo! Velká gratulace patří Aničce Vondruškové z P3C, která nadchla porotu jak myšlenkou, tak grafickým zpracováním.

 

Celá akce byla skvěle zorganizovaná, zábavná i přínosná. Myslím, že jsme si to všichni užili a rádi se v budoucnu zúčastníme dalších obdobných aktivit.

 

Vlasta Rakušanová