Exkurze P4B Střední Čechy

V pondělí 13. září se vydali studenti třídy P4B na poznávací zájezd do středních Čech. Už začátek byl docela napínavý – dopravní situace při výjezdu z Liberce způsobila, že jsme asi dvě stě metrů jeli zhruba hodinu. Naštěstí byl časový plán sestavený ing. Schejbalem prozíravě a s možnými potížemi na cestě se trochu počítalo, tak jsme do prvního z cílů – cihelny Řepov – dorazili jen se čtvrthodinovým zpožděním.

Studenti si nasadili výstražné vesty, nazuli pracovní obuv, nasadili helmy a vydali se pod odborným vedením do provozu. Seznámili se s celým procesem, jak se z nevzhledné šedivé hlíny stane krásná oranžová cihla a dozvěděli se mnohé zajímavosti související s cihlářskou prací i s cihelnou jako takovou.

Následovala krátká procházka Mělníkem, nešlo vynechat pokochání se pohledem na soutok Labe s Vltavou a po společném obědě jsme pokračovali v cestě do nedaleké továrny Xella, kde se vyrábí známé stavební systémy ytong. Nejprve studenti absolvovali proškolení o bezpečnosti práce a pak následovala prohlídka celého provozu provázená odborným výkladem. Studenti se tak prakticky seznámili s tím, co znají teoreticky z výkladu svých vyučujících během hodin odborných předmětů.