Nařízení ředitele školy č. 2/2021/2022

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky školy volno dne

 

27.9.2021.

 

Učitelé budou čerpat zůstatkovou dovolenou za rok 2021, studijní volno, popř. se budou věnovat přípravě učebních materiálů pro školní rok 2021/22.

 

 

V Liberci, dne 22. září 2021

 

 

 

                                                                                               Mgr. Radek Cikl v.r.
ředitel školy