Informace pro žáky všech ročníků

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 16.8.2021 jsou všichni žáci naší školy povinni účastnit se preventivního testování antigenními testy na možnou přítomnost onemocnění COVID-19. Pro testování se používají testy GENRUI.

Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží, že mají řádně dokončené očkování proti COVID-19 (O) nebo u nich ještě neproběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (N), nebo doloží negativní výsledek testování certifikovanou laboratoří ne starší, než 72 hodin (T).

Testování ve škole se provádí vždy na počátku 1. hodiny vyučovacího dne 1.9., 6.9. a 9.9.2021 ve třídě. Informace o případném OTN se předávají třídnímu učiteli, respektive učiteli provádějícímu ve třídě testování.

Žáci všech tříd jsou povinni nosit při vstupu do školy ve společných prostorách roušky (respirátory) min. třídy FFP2. Při splnění podmínek povinného testování mohou žáci během vlastní výuky roušky (respirátory) odložit.