Pozvánky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky-MZ2021P byly odeslány 16.8. 2021

Pozvánky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky-MZ2021P(konané 1.-3.9. 2021) byly dnes odeslány na vaši adresu.

V tištěné podobě jsou k vyzvednutí v kanceláři školy.

Profilové zkoušky(písemné a ústní) proběhnou v týdnu 6.-10. 9. 2021 podle rozpisu zveřejněného v budově školy po zahájení školního roku(2.9.)