Výsledky DT náhradního termínu MZ2021N byly odeslány

Výsledky DT náhradního termínu MZ2021N byly odeslány na vaši adresu. V tištěné podobě jsou k vyzvednutí v kanceláři školy. Neúspěšní se mohou přihlásit k opravnému termínu MZ2021P do 21.7.2021 v kanceláři školy na předepsaném formuláři.