Informace pro žáky 1. – 3. ročníků – aktualizace 19.5.2021

Informace pro žáky 1. – 3. ročníků

Na základě mimořádného opatření, viz usnesení vlády ČR ze dne 17.5.2021 č. 471, kdy dochází k dalšímu uvolňování výuky ve školách, ZAHAJUJE NAŠE ŠKOLA
OD 24.5.2021 8:00 HOD. BĚŽNOU PREZENČNÍ VÝUKU PODLE ROZVRHU VYUČOVANÝCH HODIN PLATNÉHO OD 1.9.2020.

  • Ve škole se bude provádět 1x týdně, vždy v pondělí nebo při prvním příchodu do školy testování neinvazivními antigenními testy na přítomnost viru Sars-Cov-2. O možných odchylkách (např. prodělání nemoci Covid, očkování) budou žáci informováni svými třídními učiteli.
  • Větší skupiny žáků ve výuce předmětu tělesná výchova budou rozděleny na menší skupiny a výuka předmětu bude upravena tak, aby nenarušovala rozvrh hodin.
  • Pro výuku oborné praxe je týden od 24.5.2021 týdnem LICHÝM.
  • S ohledem na probíhající maturitní zkoušky dojde k dočasnému přemístění kmenových tříd P2A a P3A a výuky ANJ v učebně J2.
  • V pondělí 24.5.2021 proběhne 1.a 2. hodina jako organizační s třídním učitelem  bez ohledu na rozvrh hodin.
  • Ve škole se i nadále dodržují platná hygienická pravidla proti šíření Covid-19.